GDPR

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) nám vyplněním svých údajů v kontaktním formuláři nebo předáním svých kontaktních údajů na email či telefonicky dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů za účelem navázání kontaktu s vámi (domluvení termínu konzultace, odpověď na vaše dotazy a připomínky). Tyto údaje nebudeme nikdy používat k nevyžádanému kontaktu či zasílání marketingových nabídek, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas. I takový souhlas máte možnost kdykoliv odvolat a to buď prostřednictvím e-mailu nebo dopisu, ve kterém stačí napsat, že souhlas odvoláváte, a pošlete jej na e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou na webových stránkách společnosti. 

Zpracování osobních údajů je prováděno osobně společností Nutrilka s.r.o., osobní údaje však pro společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.